Arsip Tag: AKSARA JAWA

BUNYI VOKAL AKSARA JAWA


BUNYI VOKAL AKSARA JAWA
HURUF (AKSARA) JAWA

SANDHANGAN (BUNYI VOKAL A ) AKSARA JAWA

image

Contoh untuk menulis kata (tembung):

ba

SANDHANGAN (BUNYI VOKAL I/WULU ) AKSARA JAWA

image

Contoh untuk menulis kata (tembung):

wanni

SANDHANGAN (BUNYI VOKAL E /TALING) AKSARA JAWA

Contohnya  untuk bunyi  pada kata: “kate, elok”

image

Contoh untuk menulis kata (tembung):

be


SANDHANGAN (BUNYI VOKAL e /PEPET) AKSARA JAWA

Contohnya untuk bunyi  pada kata: “bendera, segala”

image

Contoh untuk menulis kata (tembung):

wedi

Penting !!!!!

ralat

SANDHANGAN (BUNYI VOKAL U /SUKU) AKSARA JAWA

hunu

Contoh untuk menulis kata (tembung):

bunyiu

SANDHANGAN (BUNYI VOKAL O /TALING TARUNG) AKSARA JAWA

honoco

Contoh untuk menulis kata (tembung):

rodha