Arsip Kategori: PARAMASASTRA

TEGESE TEMBUNG


TEMBUNG WIGATI WACAN “RASULAN”

ariyaya: dina riyaya(hari raya)

rancag : lancar

nglodhangake: merloke

mirunggan: mligi (khusus)

sawetawis :sawetara

saperangan: sabageyan

nengsemake: nyenengake

murih: supaya

gumyak: rame, seneng-seneng 

regeng: rame

lumintu: oleh gantine

saiyeg saeka kapti: manunggal ing tekad/kekarepan

cumithak (cithak + seselan um): dicithak

tepungan: kenalan

tan katalompen: aja nganti kelalen/ora kelalen

diantu: ditunggu

diluru: digoleki

dithinthingi: dipilihi