1. BUNYI VOKAL AKASARA JAWA

2. SANDHANGAN MANDA SWARA

3. SANDHANGAN PANYIGEG

4. PASANGAN AKSARA JAWA

5. ANGKA JAWA