Arsip Kategori: Caos info

Berisi artikel, informasi, pengetahuan

PROTA PROSEM KKM


FREE DOWNLOAD PROTA PROSEM KKM

Dipublikasi di Caos info | Meninggalkan komentar

RPP BASA JAWA KELAS IX FOMAT ENGGAL


Sumangga free download

Dipublikasi di Caos info | Tag | Meninggalkan komentar

UNGGAH-UNGGUH BASA


-UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-Ungguh Basa Manut owah gingsire jaman, ragam basa Jawa saiki mung kapantha dadi loro, yaiku basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko kapantha maneh dadi loro: ngoko lugu lan ngoko alus. Basa krama uga kapantha dadi loro: krama … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Caos info | Meninggalkan komentar