Arsip Kategori: AKSARA JAWA

SANDHANGAN PANYIGEG


SANDHANGAN PANYIGEG

1. Sandhangan panygeg “r”

hra

Contohnya untuk menulis kata (tembung):

prawan

2. Sandhangan panyigeg “re”

Untuk bunyi seperti pada kata “trenggiling”

TRE

Contohnya untuk menulis kata (tembung):

wredha

3. Sandhangan panyigeg “y”

hya

Contohnya untuk menulis kata (tembung):

tya1

4. Sandhangan panyigeg “w”

SWA

Contohnya untuk menulis kata (tembung):

dwara

5. Sandhangan panyigeg “L”

HLA

Contohnya untuk menulis kata (tembung):

playon