Dening Parjoyo, S.Sn.

 

Irung dawa seneng ura-ura .

dedeg dhuwur watake jujur … tur

nora sombong ra seneng omong kosong …..song

iku petruk ya kanthong bolong

 

Sugih reka guyon maton parikena

jejogedan tetembangan suka-suka

ora nate ninggal tata krama

setya tuhu marang bendara