NDANDANI KRETEG

Dina Minggu aku sakanca,

padha saeyeg saeka praya,

nggawa pacul, ekrak, lan sapu sada,

bebarengan lawan para warga.

 

Enom tuwa jaler  estri,

Kabeh padha kerja bakti,

Kreteg rusak didandani,

Gotong royong saeka kapti.

 

Pakaryan abot bisa purna,

Amarga bareng tumandang karya,

Ngasilake wewangunan,

Kteteg kang bisa kanggo dalan

 

Tembung wigati:

saiyeg: dadi siji tekade

saeka(eka=siji): dadi siji

praya: ditindakake/digarap bebarengan

kapti: karep

jaler: lanang

estri: wadon

lawan: lan

pakaryan: pagawean

wewangunan: bangunan

 

Tugas:

1. Nggoleki tegese tembung-tembung

2. Nggoleki isine geguritan