MATERI TEMBANG KELAS IX SMP


 

SERAT TRIPAMA

(Dhandhanggula)

 

Yogyanira kang para prajurit

lamun bisa sami anulada,

kadya nguni caritane,

andelira sang Prabu

Sasrabahu ing Mahespati,

aran Patih Suwanda

lelabuhanipun,

kang ginelung tri prakara,

guna kaya purun ingkang den antepi,

nuhoni trah utama.

 

Tembung wigati:

yogya: becike

lamun: manawa

anuada: niru/conto

tripakra: telung prakara

nuhoni: netepi

 

Lire lelabuhan triprakawis,

guna bisa saneskareng karya,

binudi dadi unggule,

kaya sayektinipun,

duk bantu prang Magada Nagri,

amboyong putri dhomas,

katur ratunipun,

purune sampun tetela,

aprang tandhing lan ditya Ngalengka aji,

Suwanda mati ngrana.

 

Tembung wigati:

triprakawis: telung prakara

mati ngrana:mati sajroning paprangan

duk: nalika

ditya: buta

Ngalengka aji: ratu ing Ngalengka

Magada nagri: negara Magada

Dhomas: wolung atus

 

KINANTHI

Nadyan asor wijilipun,

yen kalakuane becik,

utawa sugih carita,

carita kang dadi misil,

iku pantes raketana,

darapon mundhaking budi.

Poma-poma wekasingsun,

mring kang maca layang iki,

lair batin den estokna,

saunine layang iki,

lan den bekti mring wong tuwa,

ing lair praptaning batin.

 

Tembung wigati:

nadyan: sanajan

asor: ala

darapon: supaya

poma-poma: wanti-wanti

praptaning: tekaning

 

SINOM

Amenangi jaman edan,

ewuh aya ing pambudi,

melu edan nora tahan,

yen tan melu anglakoni,

boya kaduman melik,

kaliren wekasanipun,

ndilalah kersa Allah,

begja- begjane kang lali,

luwih begja kang eling lawan waspada.

 

Tembung wigati:

amenangi: ndenangi/ngalami

boya: ora

waspada: ngati-ati

 

DHANDHANGGULA

Lamun sira anggeguru kaki,

amiliha manungsa kang nyata,

ingkang becik martabate,

sarta kang wruh ing kukum,

kang ngibadah lan kang wirangi,

sokur oleh wong tapa,

ingkang wus amungkul,

tan mikir pawehing liyan,

iku pantes sira guronana kaki,

sartane kawruhana.

 

Tembung wigati:

martabat: pakarti, tumindak

wong tapa: wong sing seneng tirakat, prihatin

lamun: manawa

sira: kowe

wirangi: ora tumindak sing gawe wirang

amungkul: wis ora mikir kadonyan/bandha

sartane: lan uga

kawruhana: ngertenana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s