Merga Narkoba, Wong 41 Tiwas Saben Dina

Bebayane narkoba, saya ngincim bangsa Indonesia. Saka asile panaliten kang katindakake dening Badan Narkotika Nasional bebarengan karo Universitas Indonesia nyebutake, wong 41 tiwas saben dinane utawa wong 15 ewu tiwas saben taun merga ngonsumsi narkoba. Kang mrihatinake, ewasemono cacahing pengguna ora saya suda nanging malah saya ndadra. Dhata ing Direktorat Narkotika lan Psikotropika Bareskrim Mabes Polri nuduhake, ing tahun 2000 – 2003 cacahe pengguna watara wong 5 ewu setaun. Nanging ing semester kapindho taun iki cacahe ndrebala dadi wong 16 ewu.

Direktorat Narkotika lan Psikotropika Brigjen Indradi Tanos nambahake, cacahe dhuwit sing diblanjakake kanggo tuku narkoba uga mundhak akeh. Taun 2005 cacahe dhuwit sing dienggo tuku narkoba ditapsir Rp. 8 trilyun. Nanging ing taun 2006 iki gunggunge mundhak dadi Rp. 11,3 trilyun . Kanggo mbrastha narkoba mau polisi mbudidaya tumindak persuasif. Pangajabe pengguna mau gelem tobat lan ninggalake pakulinan anggone ngonsumsi narkoba.

Sumber :Kalawarti Panyebar Semangat

Tugas:

  1. Saben siswa nanggapi isine pawawartos kang irah-irahane “Merga Narkoba, Wong 41 Tiwas Saben Dina”.
  2. Asiling nulis tanggapan ditulis nganggo aksara jawa (saparagraf)

Sugeng makarya para siswa!