MATERI KELAS VII SEM II TH. PELAJARAN 2012/2013


TATA KRAMANE WONG MLAKU

1. Mlaku ora kena sinambi mangan utawa ngombe.

2. Ora kena sinambi gojegan, luwih-luwih ana ing dalan gedhe.

3. Kudu tansah ngati-ati, ngawasake ngarep lan ngerti kahanan kiwa lan tengen.

4. Yen mlaku bareng wong tuwa becike ana mburine.

5. Umpama ndhisiki tindake wong tuwa becike uluk-uluk : “Nyuwun pangapunten,

kula ngrumiyini.”

6. Manawa liwat ing sangarepe wong kang lagi lenggahan becike uluk-uluk :

”Nuwun sewu ndherek langkung.”

7. Mlaku ora kena nyeret utawa ngentebake sikil.

8. Mlaku ing sisih kiwa.

9. Mlaku ing dalan ora kena jejer-jejer, kena jejer loro.

10. Manawa mlaku lanang wadon, becike sing wadon ana ing kiwane lanang.

11. Manawa nyabrang ing zebra cross, sing putri dialing-alingi saka arahe

kendaraan.

12. Mlaku ora kena bengak-bengok.

UKARA (KALIMAT)

Ukara yaiku tuturan kang ngemu makna jangkep(ganep).

Tuladha: Ani nyapu latar.

– Ukara lamba prasaja(kalimat sederhana), yaiku ukara kang kedadeyan

saka 1 Jejer(subjek) lan 1 wasesa(predikat). Tuladha:

Regane(J) murah(W)

Candra(J) nyapu(W)

Pasare (J) regeng banget(W)

Koperasine (J) wis madeg(W)

Dagangane(J) warna-warna (W)

Ukara ing ngisor iki golekana polane

Priyayi iku sugih.

Omahe Ahmad ana warunge.

Sliramu pancen gemi.

Bocah kuwi padha nganyang.

Para bakul padha pindhah.

Koperasine laris.

Penguruse para siswa.

Dagangane pepak.

Koperasine siswa maju.

Bathine akeh.

Gawea ukara lamba nganggo tembung-tembung ing ngisor iki!

1. dhuwit:

2. larang

3. murah

4. tuku

5. susuk

6. bathi

7. rugi

– Tembung Saroja:

Tembung saroja yaiku tembung loro kang padha utawa meh padha tegese

dianggo bebarenga. Tuladha:

a. Wayang iku minangka budaya kang adi luhung.

b. Supaya Koperasi Sekolah maju, para pengurus kudu nggunakake

akal budi.

Tuladha tembung saroja liyane:

iguh pretikel

lila legawa

jejel riyel

gemi setiti

bagas waras

mubeng minger

tata krama

babak bundhas.

edi peni

gilir gumanti

gandhes luwes

ewuh pakewuh

grapyak semanak

madhep manteb

PARIBASAN

Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone,

mawa tembung entar lan ora ngemu surasa pepindhan. Tuldha:

a. Becik ketitik, ala ketara.

b. Tulung menthung.

c. Adigang adigung adiguna.

d. Ana catur mungkur

e. Criwis cawis.

f. Keplok ora tombok.

g. Alon-alon, waton, kelakon.

h. Mbuwang tilas.

i. Nyolong pethek.

j. Lahang karoban manis.

k. Kegedhen empyak kurang cagak.

l. Ketula tula katali.

m. Tumbu oleh tutup.

n. Durung pecus keselak besus.

o. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.

p. Jer basuki mawa bea.

q. Rukun agawe santosa.

r. Ulat madhep ati karep.

s. Dahwen ati open.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s