Tugas sinopsis cerkak kelas VIII


TUGAS KELOMPOK

(KLOMPOK PADHA KARO KLOMPOK GEGURITAN)

TUGASE SABEN KLOMPOK:

1. Gawe sinopsis isi cerkak nganggo Jawa ngoko/ krama lugu

2. Identifikasi karakter tokoh ing cerkak.

3. Nggoleki isi piwulang cerkak migunakake basa krama lugu

Identifikasi karakter paraga

– Jenising paraga cerita lan karakter paraga

1. Jenising paraga :

a. Paragatama(pemeran utama)

b. paraga sampingan(figuran)

c. paraga bayangan(paraga kang mung dicritakake)

2. Karakter tokoh :

a. Antagonis = ala

b. Protagonis = becik

c. Tritagonis = nengahi

– Cara nemokake karakter paraga ing cerpen/novel:

1) Dicritakake langsung dening kang nyritakake crita

2) Pacelathone paraga nalika ngadhepi perkara

3) Sesrawungan antarane paraga siji lan sijine ing sajroning crita

Jeneng Paraga

Karakter

Bukti ing teks

Bu Lurah

Kemeren, ora nrima pawewehing sing kakung

“Walah atase Carik bae bisa tuku gelang gedhe kok malah Lurahe gelange mung sak biting. Ya ora wangun!”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s