MATERI PELAJARAN TEMBANG SINOM KELAS IX


SINOM GRANDHEL

Laras Pelog Pathet Nem

 

Nuladha  laku   utama,

Tumrape wong tanah Jawi,

Wong Agung ing Ngeksi ganda ,

Panembahan Senapati ,

Kapati amarsudi,

Sudane hawa lan nepsu ,

Pinesu tapa brata ,

Tanapi ing siyang ratri ,

Amemangun karyenak tyasing sasama .

(Cakepan Serat Wedhatama, Sri Mangkunagara IV)

 

Tembung wigati

a. Nuladha = nyontoa, nirua

b. Laku utama = laku becik, tumindak becik

c. Ngeksiganda = Mataram

d. Kapati = banget

e. Amarsudi = ngudi

f. Pinesu = diudi banget

g. Tanapi = uga

h. Ratri = bengi

3. Wangsulana pitakonan-pitakonan ing ngisor iki!

a. Sapa sing kudu ditulad manut tembang kasebut?

b. Ngeksiganda iku ngendi?

c. Apa sing diudi Panembahan Senapati

d. Apa tegese amemangun karyenak tyasing sasama?

4. Isi tembang

Niru/nyonto tumindak utama/becik

Kanggo wong tanah jawa

Ratu ing Mataram

Panembahan Senopati

Tumemen nanggone ngudi/ngupaya

Kanthi tapa brata/prihatin

Ing awan bengi

Supaya ndadekake tentreming ati

5. Pesan moral tembang

– Niru/nyoto tumindak becik/utama

– Nyuda/nahan hawa nepsu

6. Struktur metrum tembang sinom:

a. Guru gatra: 9

b. Guru wilangan lan guru lagu gatra:

1. 8a

2. 81

3. 8a

4. 8i

5. 8u

6. 7a

7. 8i

8. 8i

9. 12a

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s