1. Isi asem arane klungsu

2. Isi kecipir arane botor

3. Isi duren arane pongge

4. Isi kluwih arane bethem

5. Isi nangka arane beton

6. Isi sawo arane kecik

7. Isi bendha arane gundhu

8. Isi pelem arane pelok

9. Isi kapas arane wuku

1. Isi randhu arane klentheng

11. Isi semangka arane kwaci

12. Isi salak arane geyol utawa kenthos

13. Isi mlinjo arane klathak

14. Isi jambe arane jebug

15. Isi tanjung arane kecik