Sumangga para kadang ingkang dereng UKG Basa Jawa, menika wonten kisi-kisi kaliyan sekedhik materi UKG. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Sumangga klik link ing ngandhap menika!

KISI-KISI LAN MATERI UGK BASA JAWA