Holobis Kuntul Baris

Dening : Pak Jarno

Rowang,

Aja pijer lungguh jegang sangga uwang

Nyawang kadang kang sengkut tumandang

Aja mung dadi mandhor

Tudang-tuding mondhar-mandhir

Mundur mungkur gangsir

Ayo disengkud tumandang !

Mbabati kang rungkud, dimen padhang

Sawangen kae!

Si Sumbul othal-athul namakake gathul

Dhik Atak giyak-giyak nyekel seblak

Mas Adul gombal-gambul ngangkat pacul

Mbak Anggit jingkat-jingkit maprasasake arit

Rak ora ana sing nganggur ta?

Kanca,

Coba uwuh lan plastik kuwi jupukana

Kumpulna lan buwangen ing papan kiwa

Aja pating slebar nyenyepet netra

Mundhak dadi susuhing lelara

Holobis kuntul baris

Makarya kinanthen ikhlasing nala

Ulat padhang awak sayah datan rinasa

Usung-usung lumbung rampung

Kelas resik lingkungan sehat