Kangge mbiyantu Bapak/Ibu Guru ngadhepi UKG 2012, kula aturaken vedio tutorial UKG, mugi-mugi wonten paedahipun.
Vedio Tutorial UKG 2012 copast alamat ing ngandhap menika menika >>>>>>> http://182.3.207.77:86/flashvod.html?src=Video%20Tutorial%20UKG%20muhamadalisaifudin.blogspot.com&speed=1