Para kadang Guru menika waonten cara ingkang gampil kangge nemtokaken KKM. Ingkang ngersakaken sumangga dipunbikak link ing ngandhap menika saking Blog Pak Pak Norman. Matur nuwun Pak Norman.

Cara nemtokaken KKM