Para Kanca Guru Basa Jawa ingkang kula tresnani, menika kula aturaken Kisi-Kisi Uji Kompetensi Bahasa Daerah, mugi-mugi migunani. Sumangga dipunklik link ing ngandhap menika matur nuwun.

Kisi-kisi Uji Kompetensi Mapel Bahasa Jawa 2012