Para kanca guru ingkang ngersakaken latihan soal UKG online saged klik link ing ngandhap menika, namung winates mapel tartamtu, basa jawa boten wonten.

1. Latihan Soal UKG online 1

2. Latihan soal UKG online 2