WORKSHOP INTEGRASI PENDIDKAN KARAKTER ING SMP N 1 WONOSARI


Pendidikan Karakter ing jaman era globalisasi mujudaken salah satunggaling kabetahan ing donyaning pendidikan mliginipun ing Indonesia. Kathah pamanggih saking para linuwih bilih karakter bangsa Indonesia samenika kirang ngremenaken. Awit kawontenan ingkang kados makaten, pramila pendidikan karakter ing sekolah wiwit PAUD dumugi Perguruan Tinggi.

SMP N 1 Wonosari minangka Rintisan Sekolah Bertaraf Internasinal, tanggal 5 Juli 2012 ngawontenaken Workshop Integrasi Pendidikan Karakter. Kanthi Narasumber Bapak Drs. Suharjono, M.Pd.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s