PEWAYANGAN


A. SATRIYA

 

image

Raden Abimanyu

Putrane
Sesebutan
Kasatriyan
Garwa
Peputra
:
:
:
:
:
Raden Harjuna lan Dewi Wara Sumbadra
Angkawijaya, Jayamurcita
Plangkawati
Dewi Siti Sundari lan Dewi Utari
Raden Parikesit

imageRaden Antareja

Putrane
Sesebutan
Kasatriyan
Garwa
Peputra

:
:
:
:
:
Raden Werkudara lan Nagagini

Randhuwatang/jangkarbumi
Dewi Ganggi
Danurwenda

image

Burisrawa

Putrane
Sesebutan
Kasatriyan
Garwa
Peputra

:
:
:
:
:
Prabu Salya lan Dewi Pujawati

Cindhe Kembang
Dewi Kiswari
Arya Kiswara

raden-antasena

Antasena

Putrane
Sesebutan
Kasatriyan
Garwa
Peputra

:
:
:
:
:
Raden Werkudara lan Dewi Urang Ayu

burisrawa

Burisrawa

Putrane
Sesebutan
Kasatriyan
Garwa
Peputra

:
:
:
:
:
Prabu Salya lan Dewi Pujawati

Cindhe Kembang
Dewi Kiswari
Arya Kiswara

dursasanaDursasana

Putrane
Sesebutan
Kasatriyan
Garwa
Peputra

:
:
:
:
:
Dhestarata lan Dewi Gendari

Banjarjunut
Dewi Saltini
Dursala

 

gathutkacaRADEN GATHUTKACA

Raden Gathutkaca putrane Werkudara karo Dewi Arimbi. Sesebutane Bambang Tetuka, Kacanegara, Senaputra, Kacanegara, Bimasuta, Krincingwesi. Kondhang Satriya Otot nKawat Balung Wesi, Sungsum gegala, bisa mabur tanpa elar. Garwane aran Dewi Pergiwa (Putrane Raden Harjuna). Peputra aran Sasikarana. Gathutkaca tandange cukat trengginas, yen perang tandange kaya sikatan nyamber walang. Duwe aji Narantaka paringane Resi Seta, duwe Kotang Antrakusuma dayane bisa abur tanpa elar, duwe Caping Basunanda yen panas ora kepanasan yen udan ora kodanan.

HARJUNA

RADEN HARJUNA

Raden Harjuna putrane Prabu Pandhudewanata (Ngatina) karo Dewi Kunthi. Tata lair Raden Harjuna Putrane Pandhu, nanging sejatine titisane Bathara Indra. Sesebutane liya Janaka, Permadi, Dananjaya, Palguna, Indratanaya, Jahnawi, Kumbang Ali-ali. Janaka duwe watak grapyak, sareh, seneng tetulung. Kasatriyane Madukara. Piandele Keris Pulanggeni, Panah Pasopati, Panah Sarotama, Keris Kalanadhah. Aji-ajine panglimunan bisa meruhi alam kajiman, Seipi Angin bisa lumayu kaya angin. Raden Harjuna rupane bagus, kondhang lelananging jagad. Garwane Harjuna akeh yaiku Wara Sumbadra, Srikandhi, Larasati, Dewi Dersanala, Dewi Supraba.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s