Seleksi OSN SMA tingkat Kabupaten Gunungkidul  2012 dipunadani dinten Rebo 4 April 2012, mapan wonten ing SMP N 1 Wonosari. Seleksi menika kangge milih bibit calon peserta lomba OSN SMA tingkat Provinsi.