Dinten Selasa tanggal 7 Februari 2012, Kwarcab Gunungkidul mbidhalaken peserta Lomba Tingkat IV taun 2012. Peserta LT IV taun 2012 menika Kwarcab Gunungkidul ngintun 6 regu ingkang kedadosan saking 3 regu putra lan 3 regu putri. Para peserta LT IV menika minangka wakil Kwarcab Gunungidul ingkang kapilih awit saking prestasinipun nalika LT III.