Salah satunggaling cara kangge ngrembakakaken lembaga koperasi ing  Kabupaten Gunungkidul kanthi ngawontenaken “study banding”. PKPRI Kabupaten Gunungkidul minangka wadhah koperasi-koperasi primer ing  Kabupaten Gunungkidul ngawontenaken “Study Banding” dhateng KPRI KKGJ ing tlatah  kitha  Jakarta iring wetan. Kegiatan Study Bandhing menika dipunadani nalika tanggal 22 dumugi  25 Desember 2011. Dene cacahipun peserta kirang langkung 95, kedadosan saking 45 anggota PKPRI ing Gunungkidul. Kegiatan sanesipun ing salebetipun “study banding” menika ugi ngawontenaken kunjungan dhateng Ilan Bang Kesejahteraan Ekonomi (BKE) minangka salah satunggaling Bank ingkang dados mitra tumrapipun Koperasi-koperasi primer  ing Indonesia.

Koperasi Keluwarga Guru Jakarta nggadhahi anggota kirang langkung 20.000, sampun kasil ngimpun modal 15 Milyar menika pancen nyata saged dados tepa tuladhanipun Koperasi-koerasi sanesipun. Boten namung cacahing anggota ingkang kathah  saha omset ingkang sampun miyaran nanging managemen ingkang sae ndadosaken KKGJ saged majeng dumugi samenika.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.