SMP N 1 WONOSARI KORBAN 1 LEMBU 2 MENDA

SMP N 1 Wonosari ing Idul Adha 432 Hijriyah/2011 menika ngawontenaken korban cacahipun 1 lembu, 2 menda. Kados padatan korban dipunpasrahaken langsung dhateng para masyarakat ingkang mbetahaken, kanthi cara dipungilir. Dene ingkang pikantuk giliran korban ing taun inggih menika Dhusun Bejono Desa Beji Kecamatan Ngawen cachipun korban 1 lembu. Korban ingkang awujud cacahipun 2 menda dipunpasrahaken ing Dhusun Kedungranti Desa Sokoliman Kecamatan Ngawen.
Korban dipunpasrahaken dhateng ingkang kawogan dinten Senin tanggal 7 November 2001.Pasrahan korban menika dipunpimpin panjenenganipun Bapak Bambang Pracaya,S,Pd. minangka Kepala Sekolah dipunnderekaken Wakasek III, Bapak/Ibu Pembina Osis saha para siswa pengurus OSIS. Ing pangajab kanthi wontenipun korban menika saged nggladhi para siswa supados tuwuh raos kamanungsanipun dhumateng sesamining agesang. Saengga ing samangke dados jejering mudha taruna ingkang saged dados panutan ing madyaning masyarakat.