KORBAN SMP N 1 WONOSARI


SMP N 1 WONOSARI KORBAN 1 LEMBU 2 MENDA

SMP N 1 Wonosari ing Idul Adha 432 Hijriyah/2011 menika ngawontenaken korban cacahipun 1 lembu, 2 menda. Kados padatan korban dipunpasrahaken langsung dhateng para masyarakat ingkang mbetahaken, kanthi cara dipungilir. Dene ingkang pikantuk giliran korban ing taun inggih menika Dhusun Bejono Desa Beji Kecamatan Ngawen cachipun korban 1 lembu. Korban ingkang awujud cacahipun 2 menda dipunpasrahaken ing Dhusun Kedungranti Desa Sokoliman Kecamatan Ngawen.
Korban dipunpasrahaken dhateng ingkang kawogan dinten Senin tanggal 7 November 2001.Pasrahan korban menika dipunpimpin panjenenganipun Bapak Bambang Pracaya,S,Pd. minangka Kepala Sekolah dipunnderekaken Wakasek III, Bapak/Ibu Pembina Osis saha para siswa pengurus OSIS. Ing pangajab kanthi wontenipun korban menika saged nggladhi para siswa supados tuwuh raos kamanungsanipun dhumateng sesamining agesang. Saengga ing samangke dados jejering mudha taruna ingkang saged dados panutan ing madyaning masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s