SMP N 1 Wonosari minangka Rintisan Sekolah Bertarap Internasional (RSBI), tansah mbudidaya nyekapi sedaya kabetahan ing babagan sarana prasarana menapa dena SDM. Kangge ningkataken SDM wiwit saking karyawan, guru saha Kepala Sekolah ing bab ngginakaken Basa Inggris, SMP N 1 Wonosari ngawontenaken PELATIHAN TOEIC(Test Of English for International Cominication). TOEIC menika salah satunggaling pelatihan basa inggris kangge ningkataken kemampuan bahasa inggris mligi ing Dunia Bisnis.
Pelatihan TOEIC menika pelatihan tataran ingkang kaping kalih. Pelatihan TOEIC tataran kaping kalih menika para pesertanipun Bapak/Ibu Guru non-MIPA saha Karyawan TU ingkang cacahipun 15 (gangsal welas).